Help met het behouden van het cultuurhistorische coulisselandschap in Tolbert.

 

teken de petitie https://petities.nl/petitions/behoud-cultuurhistorisch-landschap-tolbertervaart?locale=nl

 

Binnen de gemeente Westerkwartier is het plan ontstaan om in het cultuurhistorische landschap rond de Tolbertervaart een kaalslag te laten plaatsvinden om hier sportvelden, een campus voor de scholen en woningbouw te realiseren. Dit alles ten koste van het eeuwenoude landschap met elzensingels. Cultuurhistorische grond met een eeuwenoude bebouwing. Enkele van de boerderijen die er staan dateren uit de 17 de eeuw.  De houtwallen zijn al die eeuwen onderhouden en gekoesterd. Er lopen wandelpaden die voor ontspanning van de Tolberters en Leekenaren zorgen, er groeien oude inheemse bomen , struiken en er is een zeer diverse wildpopulatie. Ook start hier het eeuwenoude Holmerpad wat richting Marum overgaat in het Maleikse pad.

Een stukje cultuurhistorie wat al eeuwen door de bewoners onderhouden en gekoesterd word. 

Dit prachtige landschap wat zoveel biodiversiteit bied willen wij, de bewoners van het gebied graag aan onze kinderen doorgeven. 

Een belangrijk gebied voor de natuur, de insectenpopulatie is zeer divers door de diversiteit van het landschap, maar ook voor de stikstofproblematiek.

Aangetoond is  dat kleine bospercelen veel meer CO2 opnemen dan grote oppervlaktes die zijn volgeplant met bomen.  De houtwallen zijn heel geschikt voor opvang en opslag van CO2. Hiervoor is het coulisselandschap bij uitstek geschikt.